Vilkår

Priser

Samtlige priser er oppgitt i norske kroner eks. moms. Vilkårene gjelder mellom Barberpartner v. Dapper AS (selgeren) og Barberpartners kunder (kjøperen). Selger forbeholder seg retten til å kontrollere kjøperens kreditverdighet før leveranse. Kundens grunnopplysninger registreres i selgerens kunderegister.

Betaling

Vi benytter oss av Svea som partner for betaling. Barberpartner selger kun til bedriftskunder.

Levering

Vi gjør vårt ytterste for å tilby rask levering og så rimelig som mulig.

Garanti

På alt elektronisk utstyr gir vi 12 måneders garanti fra kjøpsdatoen. Hvis varen ikke fungerer som den skal, har du rett til å få varen reparert uten kostnad eller alternativt erstatte den med et tilsvarende produkt. Garantien gjelder ikke ved uaktsomhet eller manglende vedlikehold av produktet. Hvis produktet selges videre til en sluttbruker, er dette å betrakte som første kjøpsdato mot kvittering.

Retur og reklamasjon

Retur av varer godkjennes ikke med mindre vi har sendt feil varer.

Reklamasjon på skader eller manko ved forsendelse må skje innen 7 dager etter mottak av bestillingen.